top of page

XXIV EDYCJA KONKURSU IM. PROF. JERZEGO I. SKOWROŃSKIEGO

XXIV KONKURS PRAC DYPLOMOWYCH
o nagrodę
im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego

 

 

W dniu 12 grudnia 2014 roku w Instytucie Elektrotechniki odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu.

 

Przyznane nagrody:

 

Nagroda I

Mariusz Szkoda, Politechnika Gdańska, Właściwości fotoelektrochemiczne związków tlenkowych z grupy BiMeVOx w kontakcie z elektrolitami ciekłymi, promotor: prof. dr hab. Anna Lisowska-Oleksiak

 

Nagroda I

Jeremi Andrzej Mucha, Politechnika Wrocławska, Zbadanie wpływu warunków polaryzacji na wartość ładunku przestrzennego w nanokompozytach polimerowych, promotor: dr inż. Anna Kisiel

 

Nagroda III

Kamil Urbański, Instytut Elektrotechniki/ Politechnika Wrocławska, Polianilina jako polimer elektroprzewodzący w zastosowaniu do superkondensatorów, promotor: dr inż. Bronisław Szubzda

 

Wyróżnienie

Mateusz Wykręt, Akademia Górniczo-Hutnicza, Rozwiązania konstrukcyjne generatorów napięć udarowych i ich zastosowanie w elektroenergetyce, promotor: dr hab. inż. Jakub Furgał prof. nadzw.

 

Wyróżnienie

Łukasz Antoniak, Politechnika Poznańska, Zasady zasilania odbiorców energii elektrycznej w systemach SN/nn, promotor: dr hab. inż. Krzysztof Siodła prof. nadzw.

 

Jednocześnie Komisja Nagród w imieniu PKME składa serdeczne podziękowania:

- autorom prac i ich promotorom za udział w konkursie,

- recenzentom za pomoc w przeprowadzeniu oceny złożonych w konkursie prac,

oraz wrocławskiemu oddziałowi SEP za przekazane środki finansowe które umożliwiły ufundowanie nagród.

 

Uroczystość wręczenia nagród uświetniona była wykładem prezesa SEP Wrocław, dra inż. Andrzeja Hachoła, który zaprezentował referat pt. "Bioelektryczność. Zjawiska fizyczne, napięcia, prądy, właściwości elektryczne komórek i tkanek".

 

bottom of page