top of page

XXX KONKURS PRAC DYPLOMOWYCH
o nagrodę
im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego

W dniu 18 grudnia 2020 roku odbyło się posiedzenie Polskiego Komitetu Materiałów Elektrotechnicznych połączone z prezentacją prac nagrodzonych w XXX edycji konkursu im. Prof. Jerzego I. Skowrońskiego. Wydarzenie przebiegło w formie zdalnej, z wykorzystaniem platformy Zoom.

     Komisja konkursowa, w oparciu o oceny recenzentów, przyznała nagrody:

 

Nagroda 1
•    Zuzanna Zarach, Materiały elektrodowe do foto-superkondensatorów, Politechnika Gdańska, promotor: dr inż. Mariusz Szkoda
•    Adrian Olejnik, Wykorzystanie technologii laserowego przetapiania do wytwarzania elektrod z powłoką ochronną czułych względem glukozy, Politechnika Gdańska, promotor: dr Katarzyna Grochowska


Nagroda 2
•    Marta Rzepnikowska, WO3 O morfologii nanokwiatów: synteza, charakterystyka i aktywność fotokatalityczna, Uniwersytet Gdański, promotor: dr inż. Paweł Mazierski
•    Artur Wielewski, Budowa i zastosowanie prototypowego licznika impulsów do detekcji i monitoringu wyładowań niezupełnych metodą emisji akustycznej, Politechnika Poznańska, promotor: dr inż. Wojciech Sikorski

Nagroda 3
•    Paweł Awramiuk, Opracowanie aktywnej soczewki optycznej do wykrywania zwarć łukowych, Politechnika Białostocka, promotor: dr hab. inż. Jacek Żmojda

oraz wyróżnienie:
•    Jacek Rybarz, Weryfikacja pomiarowa sterowania polem elektrycznym w głowicach i mufach kablowych SN, Politechnika Opolska, promotor: dr hab. inż. Sebastian Borucki, prof. uczelni

 


Laureaci konkursu oraz promotorzy zostali uhonorowani nagrodami finansowymi oraz rzeczowymi. Fundatorami nagród są: Oddział Wrocławski SEP, Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki, oraz Koło SEP nr 1 we Wrocławiu.

Komisja konkursowa składa serdeczne podziękowania wszystkim recenzentom, którzy poświęcili swój czas i dokonali ocen złożonych prac.

 

seplogoow.jpg
pige logo.jpg

Zarząd PKME składa serdeczne podziękowania fundatorom nagród za finansowe wsparcie konkursu: Oddziałowi Wrocławskiemu SEP, Polskiej Izbie Gospodarczej Elektrotechniki oraz Kołu SEP nr 1 we Wrocławiu.

bottom of page