top of page

XXVI EDYCJA KONKURSU IM. PROF. JERZEGO I. SKOWROŃSKIEGO

XXVI KONKURS PRAC DYPLOMOWYCH
o nagrodę
im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego

 

W dniu 30 listopada 2016 roku, Komisja Nagród w składzie:

   dr hab. inż. Andrzej Sikora, prof. IEl – przewodniczący

   dr hab. inż. Jan Ziaja

   dr inż. Ryszard Kordas

   mgr inż. Sylwia Talik - sekretarz.

odbyła posiedzenie, podczas którego zapoznała się z pracami zgłoszonymi na Konkurs, z opiniami ich Promotorów oraz ocenami Recenzentów wytypowanych dla potrzeb Konkursu.

 

Komisja wysoko oceniła poziom wszystkich zgłoszonych prac. Po dyskusji postanowiła przyznać jedną I-szą, dwie II-gie, dwie III-cie nagrody oraz wyróżnienie.

 

Przyznane nagrody:

 

Nagroda 1

​Martyna Jaszczur, Właściwości dielektryczne materiałów kompozytowych w częstotliwościach 0,1 mHz – 110 MHz, promotor dr inż. Maciej Jaroszewski, Politechnika Wrocławska

 

Nagroda 2

Karolina Woźniak, Analiza przepięć powstających podczas łączenia szeregowych baterii kondensatorów, promotor dr inż. Maciej Kuniewski, Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie

 

Nagroda 2

Sławomir Dębowski, Pomiary ładunku przestrzennego w dielektrykach niejednorodnych,

promotor dr inż. Anna Kisiel, Politechnika Wrocławska

 

Nagroda 3

Agata Synoracka, Kompozytowe mikrowłókna o właściwościach piezoelektrycznych,

promotor dr inż. Paweł Żyłka, Politechnika Wrocławska

 

Nagroda 3

Marcin Politowicz, Ochrona przeciwprzepięciowa na stacjach elektroenergetycznych wysokiego napięcia, promotor dr hab. inż. Krzysztof Siodła, prof. PP, Politechnika Poznańska

 

Wyróżnienie:

Beata Dobosiewicz, Charakterystyka i właściwości materiałów stosowanych w implantach kardiologicznych, promotor dr hab. inż. Agata Dudek, prof. PCz, Politechnika Częstochowska

 

Wręczenie nagród odbyło się w dniu 9 grudnia 2016 r. o godzinie 11.00 w Instytucie Elektrotechniki we Wrocławiu, w sali 414.

 

Uroczystość uświetniona była prelekcją dra inż. Macieja Kuniewskiego pt.: Modelowanie transformatorów energetycznych do celów analizy wysokoczęstotliwościowej. 

 

Jednocześnie Komisja Nagród w imieniu PKME składa serdeczne podziękowania:

- autorom prac i ich promotorom za udział w konkursie,

- recenzentom za pomoc w przeprowadzeniu oceny złożonych w konkursie prac,

- członkom Stowarzyszenia Aktywnych Studentów przy kole SEP nr 1 we Wrocławiu za pomoc w organizacji uroczystości,

                                                                                                                                  https://saswroclaw.wixsite.com/home/home

- instytucjom, które finansowo wsparły organizację konkursu, umożliwiając ufundowanie nagród:

 

 

 

Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia Elektryków Polskich,

http://www.sep.com.pl/

 

 

 

Wrocławskiemu Oddziałowi Stowarzyszenia Elektryków Polskich,

http://www.sep.wroc.pl/kontakt/

 

 

 

Kołu nr I Stowarzyszenia Elektryków Polskich

 

 

oraz

 

 

firmie

Sonel

http://www.sonel.pl/pl

firmie Top Games

 

 

 

AS090054
AS090138
AS090137
AS090121
AS090115
AS090107
AS090105
AS090096
AS090070
AS090074
bottom of page