top of page

XXXII KONKURS PRAC DYPLOMOWYCH
o nagrodę
im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego

W dniu 26 stycznia 2022 roku odbyło się posiedzenie Komisji Nagród XXXII edycji Konkursu im. prof. Jerzego I. Skowrońskiego w składzie:
  dr hab. inż. Andrzej Sikora, prof. PWr – przewodniczący
  dr hab. inż. Krzysztof Siodła, prof. PP

  dr hab. inż. Maciej Jaroszewski, prof. PWr - sekretarz

Komisja po zapoznaniu się z ocenami otrzymanymi od powołanych w konkursie Recenzentów, wyłoniła laureatów i przyznała następujące nagrody:


•    Nagroda I, inż. Dawid Dębiński, Przyłączenie farmy wiatrowej do systemu elektroenergetycznego, Politechnika Poznańska,

     promotor: dr hab. inż. Krzysztof Siodła, prof. PP
•    Nagroda II, mgr inż. Paweł Skotnicki, Wytrzymałość elektryczna estru transformatorowego w różnych temperaturach przy napięciu udarowym, Politechnika Wrocławska, promotor: dr hab. inż. Maciej Jaroszewski, prof. PWr
•    Nagroda III, mgr inż. Konrad Król, Ultracienkie membrany dichalogenków metali przejściowych, Politechnika Wrocławska,

     promotor: dr hab. inż. Jarosław Serafińczuk, prof. PWr
 

ponadto wyróżnienia otrzymali:


•    mgr inż. Albert Łysenko, Ogniwa słoneczne na bazie barwników naturalnych, Politechnika Gdańska, promotor: dr inż. Mariusz Szkoda


•   inż. Dagmara Mazur, Mikrofluidyczny dozownik leków w jamie ustnej wykonany techniką druku 3D, Politechnika Wrocławska,

     promotor: dr inż. Wojciech Kubicki

 

Posiedzenie PKME połączone z wręczeniem nagród laureatom odbyło się w dniu 3 lutego 2023 roku w gmachu Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej.


Laureaci konkursu oraz opiekunowie zostali uhonorowani nagrodami finansowymi oraz rzeczowymi. Fundatorami nagród są: Oddział Wrocławski SEP, Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki oraz Koło SEP nr 1 we Wrocławiu.

Zarząd PKME składa serdeczne podziękowania fundatorom nagród za finansowe wsparcie konkursu: Oddziałowi Wrocławskiemu SEP, Polskiej Izbie Gospodarczej Elektrotechniki oraz Kołu SEP nr 1 we Wrocławiu. Osobne podziękowania skierowane są do władz Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej za udostępnienie sali.

bottom of page