top of page

XXV EDYCJA KONKURSU IM. PROF. JERZEGO I. SKOWROŃSKIEGO

XXV KONKURS PRAC DYPLOMOWYCH
o nagrodę
im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego

 

W dniu 02 grudnia 2015 roku, Komisja Nagród w składzie:

   dr hab. inż. Andrzej Sikora, prof. IEl – przewodniczący

   dr hab. inż. Janina Pospieszna, prof. PWr

   dr hab. inż. Jan Ziaja

   dr inż. Ryszard Kordas

   mgr inż. Sylwia Talik - sekretarz.

odbyła posiedzenie, podczas którego zapoznała się z pracami zgłoszonymi na Konkurs, z opiniami ich Promotorów oraz ocenami Recenzentów wytypowanych dla potrzeb Konkursu.

 

Komisja wysoko oceniła poziom wszystkich zgłoszonych prac. Po dyskusji postanowiła przyznać dwie I-sze, jedną II-gą, jedną III-cią nagrodę oraz dwa wyróżnienia.

 

Przyznane nagrody:

 

Nagroda I

Jacek Sapała, Politechnika Poznańska - Wyznaczanie przyrostów temperatury oleju, w układzie chłodzenia (ON-AN), transformatora dystrybucyjnego średniej mocy, promotor: dr inż. Bolesław Bródka

 

Nagroda I

Agnieszka Grabarek, Uniwersytet Jagielloński - Wykorzystanie mikroskopii sił atomowych w ocenie morfologicznych i mechanicznych efektów postępu procesów starzeniowych nanomateriałów polimerowych, promotor: dr hab. inż. Andrzej Sikora, prof. IEL

 

Nagroda II

Paweł Pietrzak, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - Modelowanie transformatorów energetycznych przy zastosowaniu programu Comsol Multiphysics, promotor: prof. dr hab. inż. Jakub Furgał

 

Nagroda III

Marcin Grabowski, Politechnika Poznańska - Starzenie materiałów celulozowych w różnych cieczach elektroizolacyjnych, promotor: dr inż. Piotr Przybyłek

 

Wyróżnienie

Cyprian Szymczak, Politechnika Poznańska - Lokalizacja wyładowań ulotowych przy zastosowaniu matrycy wielomikrofonowe,promotor: dr inż. Wojciech Sikorski

 

Wyróżnienie

Patryk Paszek, Politechnika Śląska - Analiza numeryczna hartowania indukcyjnego elementów osiowosymetrycznych, promotor: dr inż. Albert Smalcerz

 

Wręczenie nagród odbyło się w dniu 11 grudnia 2015 r. o godzinie 11.00 w Instytucie Elektrotechniki we Wrocławiu, w sali 414.

 

Uroczystość uświetniona była prelekcją dr inż. Anny Kisiel, laureatki konkursu im. prof. Skowrońskiego w I edycji konkursu. 

 

Jednocześnie Komisja Nagród w imieniu PKME składa serdeczne podziękowania:

- autorom prac i ich promotorom za udział w konkursie,

- recenzentom za pomoc w przeprowadzeniu oceny złożonych w konkursie prac,

- instytucjom, które finansowo wsparły organizację konkursu, umożliwiając ufundowanie nagród:

 

 

 

Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia Elektryków Polskich,

http://www.sep.com.pl/

 

 

 

Wrocławskiemu Oddziałowi Stowarzyszenia Elektryków Polskich,

http://www.sep.wroc.pl/kontakt/

 

 

 

Kołu nr I Stowarzyszenia Elektryków Polskich

 

 

oraz

 

 

firmie

Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego AKTYWIZACJA Spółdzielnia Pracy

Kraków ul. Stadionowa 24

http://www.aktywizacja.com.pl/

 

 

 

 

Uroczystość wręczenia nagród
Uroczystość wręczenia nagród
Uroczystość wręczenia nagród
Uroczystość wręczenia nagród
Uroczystość wręczenia nagród
Uroczystość wręczenia nagródP1060990
Uroczystość wręczenia nagród
Uroczystość wręczenia nagród
Uroczystość wręczenia nagród
Uroczystość wręczenia nagród
bottom of page