top of page

XXXIII KONKURS PRAC DYPLOMOWYCH
o nagrodę
im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego

W dniu 15 grudnia 2023 roku odbyło się posiedzenie Komisji Nagród XXXIII edycji Konkursu im. prof. Jerzego I. Skowrońskiego w składzie:
  dr hab. inż. Andrzej Sikora, prof. PWr – przewodniczący
  dr hab. inż. Krzysztof Siodła, prof. PP

  dr hab. inż. Maciej Jaroszewski, prof. PWr - sekretarz

Komisja po zapoznaniu się z ocenami otrzymanymi od powołanych w konkursie Recenzentów, wyłoniła laureatów i przyznała następujące nagrody:


•    Nagroda I, inż. Wiktor Kunikowski, Wpływ długości przerwy układu modelowego o polu quasi – nierównomiernym na napięcie przebicia przy uwzględnieniu różnych cieczy izolacyjnych, Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki Elektroniki Informatyki i Automatyki, opiekun pracy: dr. hab. inż. Paweł Rózga, prof. uczelni


•    Nagroda II, mgr inż. Dawid Dębiński, Wykorzystanie mikroinstalacji fotowoltaicznej, pompy ciepła, samochodu elektrycznego i hybrydowego oraz magazynu energii w obliczu zagadnienia smart grid na przykładzie domu jednorodzinnego, Politechnika Poznańska, Instytut Elektroenergetyki, opiekun pracy: dr hab. inż. Krzysztof Siodła, prof. PP


•    Nagroda III, inż. Albert Berent, Zaprojektowanie na obrzeżu Łodzi instalacji PV o mocy 10 MW połączone z oceną możliwości doboru paneli fotowoltaicznych, Politechnika Łodzka, Wydział Chemiczny, opiekun pracy: dr inż. Andrzej Żarczyński

•    Nagroda III, mgr inż. Dawid Kotowski, Układ regulacji ze sprzężeniem od wektora stanu i sygnału zakłócenia dla trójfazowego przekształtnika napięcia, Politechnika Warszawska, Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, opiekun pracy: dr hab. inż. Arkadiusz Kaszewski

ponadto wyróżnienie otrzymał:


•    mgr inż. Karol Bednarz, Modelowanie, pomiary oraz programowanie układów memrystorowych, Akademia Górniczo- Hutnicza, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, opiekun pracy: dr inż. Bartłomiej Garda


W dniu 19 stycznia 2024 roku w gmachu Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej odbyło się posiedzenie PKME połączone z wręczeniem nagród laureatom.


Laureaci konkursu oraz opiekunowie zostali uhonorowani nagrodami finansowymi oraz rzeczowymi. Fundatorami nagród są: Oddział Wrocławski SEP, firma BioEngineering.pl oraz Koło SEP nr 1 we Wrocławiu.

bioengineering.jpg

Zarząd PKME składa serdeczne podziękowania recenzentom za włożony trud w ocenienie prac.

Wyrazy wdzięczności skierowane są również do fundatorów nagród za finansowe wsparcie konkursu: Oddziałowi Wrocławskiemu SEP, firmie BioEngineering.pl oraz Kołu SEP nr 1 we Wrocławiu.

Osobne podziękowania skierowane są do władz Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej za udostępnienie sali.

bottom of page