top of page

XXVII KONKURS PRAC DYPLOMOWYCH
o nagrodę
im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego

 

      W dniu 8 grudnia 2017 roku, w Instytucie Elektrotechniki we Wrocławiu, odbyło się posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Polskiego Komitetu Materiałów Elektrotechnicznych połączone z uroczystym wręczeniem nagród w XXVII edycji konkursu im. Prof. Jerzego Skowrońskiego.

     Komisja konkursowa, w oparciu o oceny recenzentów, przyznała nagrody:

  •  1. stopnia, Damiana Gołębiowskiego za pracę pt. „Badanie współczynnika strat dielektrycznych przy napięciu sieciowym biodegradowalnego oleju transformatorowego. Wpływ temperatury” pod opieką dra inż. Macieja Jaroszewskiego z Politechniki Wrocławskiej,

  • 2. stopnia, Edyty Iwony Pęśko za pracę pt. „Elektrochemiczna interkalacja jonów metali alkalicznych w strukturę warstwową chalkogenków metali przejściowych” pod kierownictwem dr Anny Krztoń-Maziopy z Politechniki Warszawskiej,

  • 2. stopnia, Michała Guzowskiego za pracę pt. „Światłowodowe zasilanie czujników mikroelektronicznych pracujących na podwyższonym potencjale” pod opieką dra inż. Pawła Żyłki z Politechniki Wrocławskiej,

  • 3. Stopnia, Przemysława Galka za pracę pt. „Określenie właściwości reologicznych gęstwy elektrodowej i roztworów elektrolitów oraz ich potencjalnej korelacji z właściwościami elektrochemicznymi” pod opieką dra inż. Krzysztofa Fica z Politechniki Poznańskiej,

oraz cztery wyróżnienia, dla

  • Macieja Żuka za pracę pt. „Detekcja napięcia początkowego wyładowań niezupełnych (PDIV) w biodegradowalnym oleju transformatorowym w funkcji szybkości narostu napięcia” pod opieką dra inż. Macieja Jaroszewskiego z Politechniki Wrocławskiej,

  • Macieja Sasuły za pracę „Pomiary rezystywności skrośnej i powierzchniowej materiałów izolacyjnych według norm IEC” pod opieką prof. dra hab. inż. Michała Lisowskiego z Politechniki Wrocławskiej,

  • Marcina Kaźmierskiego za pracę pt. „Oznaczenie temperatury zapłonu i palenia cieczy elektroizolacyjnych stosowanych jako izolacja w transformatorach”,  pod opieką dra inż. Grzegorza Dombka z Politechniki Poznańskiej,

  • Angeliki Woś za pracę „Właściwości strukturalno-elektryczne cienkich folii do zastosowań w energetyce rozproszonej” pod opieką dra inż. Tomasza Czapki z Politechniki Wrocławskiej.

 

Laureaci konkursu oraz promotorzy zostali uhonorowani nagrodami finansowymi oraz rzeczowymi. Fundatorami nagród są: Oddział Wrocławski SEP, Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki, Instytut Automatyki Systemów Energetycznych we Wrocławiu oraz Koło SEP nr 1 we Wrocławiu.

Komisja konkursowa składa serdeczne podziękowania wszystkim recenzentom, którzy poświęcili swój czas i dokonali ocen złożonych prac.

Zarząd PKME składa serdeczne podziękowania fundatorom nagród za finansowe wsparcie konkursu: Oddziałowi Wrocławskiemu SEP, Polskiej Izbie Gospodarczej Elektrotechniki, Instytutowi Automatyki Systemów Energetycznych we Wrocławiu oraz Kołu SEP nr 1 we Wrocławiu.

AS080135
AS080088
AS080079
AS080126
AS080129
AS080090
AS080043
bottom of page