top of page

XXXIV KONKURS PRAC DYPLOMOWYCH
o nagrodę
im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego

Uprzejmie informujemy, że w 2024 roku odbędzie się XXXIV Konkurs im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego na najlepszą pracę dyplomową z zakresu elektrotechnologii, wysokich napięć lub materiałów elektrotechnicznych.

 

1. Cel Konkursu:

Rozwijanie nowoczesnej krajowej elektrotechnologii i materiałoznawstwa elektrotechnicznego dla uczczenia pamięci Profesora Jerzego I. Skowrońskiego, twórcy polskiej szkoły materiałoznawstwa elektrotechnicznego.

2. Uczestnictwo:

Pracę dyplomową do Konkursu może zgłosić absolwent wyższej uczelni, opiekun pracy dyplomowej, dziekan wydziału. Temat pracy dyplomowej powinien być związany z elektrotechnologią, materiałoznawstwem elektrotechnicznym lub techniką wysokich napięć.

Do Konkursu można zgłosić pracę dyplomową realizowaną w roku akademickim 2023/2024.

Przy zgłaszaniu udziału w Konkursie należy przedstawić:

  • pracę dyplomową, w wersji elektronicznej,

  • opinie opiekuna i recenzenta o pracy dyplomowej, w wersji elektronicznej,

  • w przypadku pracy zespołowej należy podać udział autorów w realizacji pracy,

  • ankietę wypełnioną przez dyplomanta lub zgłaszającego pracę (zał. nr 1), w wersji elektronicznej,

  • Autorzy nagrodzonych prac zaproszeni zostaną do przedstawienia swoich wyników w dniu rozdania nagród. Data zostanie podana w późniejszym terminie.

 

3. Zgłaszanie prac:

Prace wraz z dokumentacją należy przesyłać w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej.

Link do ankiety:

                 https://forms.gle/VZuQz3XmVRvne2r18

(ze względu na przesył pliku, konieczne jest posiadanie konta na serwerze Gmail)

PKME przyjmuje zgłoszenia w terminie do 10 października 2024. 

Wstępnie uroczystość wręczenia nagród planowana jest na 6.12.2024.

plik ankiety (zał. nr1)

ulotka informacyjna

bottom of page