top of page

XXIX KONKURS PRAC DYPLOMOWYCH
o nagrodę
im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego

W dniu 13 grudnia 2019 roku, w Instytucie Elektrotechniki we Wrocławiu, odbyło się posiedzenie Polskiego Komitetu Materiałów Elektrotechnicznych połączone z uroczystym wręczeniem nagród w XXIX edycji konkursu im. Prof. Jerzego Skowrońskiego.

     Komisja konkursowa, w oparciu o oceny recenzentów, przyznała nagrody:

  • Nagroda I, mgr inż. Filip Diduch, Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny, Badania porównawcze zasobników energii stosowanych w harvestingowo zasilanych układach IoT, promotor: dr hab. inż. Paweł Żyłka, prof. PWr

  • Nagroda II, mgr inż. Aleksandra Kubiś, Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Elektrolity polimerowe zawierające: boranowe sole litu, ciecz jonową oraz sulfolan do ogniw litowo-jonowych, promotor: dr hab. inż. Agnieszka Świderska-Mocek

  • Nagroda III, mgr inż. Dominika Szcześniak, Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, Wykorzystanie estru syntetycznego do suszenia izolacji celulozowej zaimpregnowanej olejem mineralnym, promotor: dr hab. inż. Piotr Przybyłek

  • Nagroda III, inż. Artur Wielewski, Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, Zastosowanie przenośnego detektora ultradźwięków do diagnostyki urządzeń elektroenergetycznych, promotor: dr inż. Wojciech Sikorski

  • Nagroda III, mgr inż. Michał Stępniak, Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Badanie efektów krawędziowych w selektywnej epitaksji GaN metodą MOVPE, promotor: dr inż. Mateusz Wośko


oraz dwa wyróżnienia, dla
 

  • inż. Marcin Pilarski, Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, Model eksperymentalny prostownika o sinusoidalnym prądzie sieci bazujący na układzie typu BOOST, promotor: dr inż. Norbert Mielczarek

  • mgr inż. Bartosz Kaczmarczyk, Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Wieloetapowa epitaksja struktur AIII-N na reaktywnie trawionych wielowarstwach GaN/szafir, promotor: dr inż. Mateusz Wośko


Laureaci konkursu oraz promotorzy zostali uhonorowani nagrodami finansowymi oraz rzeczowymi. Fundatorami nagród są: Oddział Wrocławski SEP, Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki, oraz Koło SEP nr 1 we Wrocławiu.

Komisja konkursowa składa serdeczne podziękowania wszystkim recenzentom, którzy poświęcili swój czas i dokonali ocen złożonych prac.

seplogoow.jpg
pige logo.jpg
IEL_logo.jpg

Zarząd PKME składa serdeczne podziękowania fundatorom nagród za finansowe wsparcie konkursu: Oddziałowi Wrocławskiemu SEP, Polskiej Izbie Gospodarczej Elektrotechniki, Kołu SEP nr 1 we Wrocławiu oraz Wrocławskiemu Oddziałowi Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutowi Elektrotechniki.

bottom of page