top of page

XXVIII KONKURS PRAC DYPLOMOWYCH
o nagrodę
im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego

     W dniu 14 grudnia 2018 roku, w Instytucie Elektrotechniki we Wrocławiu, odbyło się posiedzenie Polskiego Komitetu Materiałów Elektrotechnicznych połączone z uroczystym wręczeniem nagród w XXVIII edycji konkursu im. Prof. Jerzego Skowrońskiego.

     Komisja konkursowa, w oparciu o oceny recenzentów, przyznała nagrody:

  • Nagroda I, Michał Guzowski, Politechnika Wrocławska, Badanie światłowodowego zasilania czujnikowych układów mikroprocesorowych z pojedynczym torem transmisyjnym, promotor: dr inż. Paweł Żyłka

  • Nagroda I, Jakub Nowak, Politechnika Poznańska, Budowa stanowiska do badania wyładowań niezupełnych, promotor: dr hab. inż. Hubert Morańda

  • Nagroda II, Marta Turkiewicz, Politechnika Wrocławska, Badanie właściwości cienkich warstw germanu domieszkowanych antymonem wytwarzanych metodą rozpylania magnetronowego, promotor: dr inż. Damian Nowak

  • Nagroda II, Jarosław Jałoszyński, Politechnika Poznańska, Budowa linii zasilającej zespół odbiorców komunalnych, promotor: dr hab. inż. Krzysztof Siodła, prof. PP

  • Nagroda III, Patrycja Kołodziejczyk, Politechnika Wrocławska, Wpływ średnicy tarczy dielektrycznej na elektryzację oleju biodegradowalnego w metodzie z wirującą tarczą, promotor: dr inż. Maciej Jaroszewski

  • Nagroda III, Kamil Starosta, Politechnika Poznańska, Rozkład pola elektrycznego w układzie izolacyjnym transformatora średniej mocy, promotor: dr inż. Jarosław Gielniak


oraz dwa wyróżnienia, dla
 

  • Dominika Mazurka, Politechnika Poznańska, Pojazdy elektryczne. Opis stacji ładowania, promotor: dr hab. inż. Krzysztof Siodła, prof. PP

  • Karola Skowrońskiego, Politechnika Wrocławska, Wpływ szybkości narostu napięcia na wytrzymałość biodegradowalnego oleju transformatorowego, promotor: dr inż. Maciej Jaroszewski


Laureaci konkursu oraz promotorzy zostali uhonorowani nagrodami finansowymi oraz rzeczowymi. Fundatorami nagród są: Oddział Wrocławski SEP, Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki, Food Robotics oraz Koło SEP nr 1 we Wrocławiu.

Komisja konkursowa składa serdeczne podziękowania wszystkim recenzentom, którzy poświęcili swój czas i dokonali ocen złożonych prac.

seplogoow.jpg
pige logo.jpg
food_robotics.jpg
IEL_logo.jpg

Zarząd PKME składa serdeczne podziękowania fundatorom nagród za finansowe wsparcie konkursu: Oddziałowi Wrocławskiemu SEP, Polskiej Izbie Gospodarczej Elektrotechniki, Food Robotics oraz Kołu SEP nr 1 we Wrocławiu.

Zdjęcia zostały wykonane przez p. Patrycję Żurek ze Stowarzyszenia Aktywnych Studentów

bottom of page