top of page

XXXI KONKURS PRAC DYPLOMOWYCH
o nagrodę
im. Profesora Jerzego I. Skowrońskiego

W dniu 16 grudnia 2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji Nagród XXXI edycji Konkursu im. prof. Jerzego I. Skowrońskiego w składzie:
  dr hab. inż. Andrzej Sikora, prof. PWr – przewodniczący
  dr hab. inż. Krzysztof Siodła, prof. PP
  dr inż. Ryszard Kordas
  mgr inż. Sylwia Talik - sekretarz.


Komisja po zapoznaniu się z ocenami otrzymanymi od powołanych w konkursie Recenzentów, wyłoniła laureatów i przyznała następujące nagrody:


•    Nagroda I, mgr inż. Daria Roda, Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych, Superkondensator na bazie nanorurek ditlenku tytanu modyfikowanych siarczkiem molibdenu, opiekun: dr inż. Mariusz Szkoda
•    Nagroda II, inż. Szymon Matczak, Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Katedra Mikrosystemów, Elektrodynamiczne pułapkowanie mikrocząsteczek, opiekun: dr hab. inż. Tomasz Grzebyk, prof. PWr
•    Nagroda III, mgr inż. Szymon Wójcik, Politechnika Wrocławska, Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Katedra Mikrosystemów, Charakteryzacja metalicznych mikrogeneratorów termoelektrycznych z wykorzystaniem zmodyfikowanego systemu pomiarowego, opiekun: prof. dr hab. inż. Andrzej Dziedzic
•    Nagroda III, mgr inż. Kacper Rozmarynkiewicz, Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny, Katedra Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii, Badania właściwości niejednorodnych struktur piezoelektrycznych wytwarzanych metodą druku 3D, opiekun: dr inż. Agnieszka Mirkowska


ponadto wyróżnienie otrzymali:


•    mgr inż. Mateusz Adamiec i mgr inż. Robert Olczyk, Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny, Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych, Projekt i konstrukcja działa szynowego, opiekun: dr inż. Zuzanna Krawczyk


nagroda specjalna została przyznana:

•   dr inż. Agnieszce Mirkowskiej z Politechniki Wrocławskiej, Wydział Elektryczny, Katedra Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii, za rozprawę pt. Nowe piezoaktywne struktury dielektryczne, promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Kacprzyk


Laureaci konkursu oraz opiekunowie zostali uhonorowani nagrodami finansowymi oraz rzeczowymi. Fundatorami nagród są: Oddział Wrocławski SEP oraz Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki.

seplogoow.jpg
pige logo.jpg

Zarząd PKME składa serdeczne podziękowania fundatorom nagród za finansowe wsparcie konkursu:

Oddziałowi Wrocławskiemu SEP oraz Polskiej Izbie Gospodarczej Elektrotechniki.

bottom of page